Aktualnie znajdujesz się na: Strona głównaBiura Ratur - Nieruchomości

Biura


Kamienica - siedziba Biura Obrotu Nieruchomościami PHU
Kamienica - siedziba Biura Obrotu Nieruchomościami PHU "RATUR" w Radomiu

PHU "RATUR" - Nieruchomości w Radomiu działa na rynku obrotu nieruchmościami
od 1997 roku. Nasze Biuro świadczy kompleksowe specjalistyczne usługi w zakresie:

◊ pośrednictwa przy sprzedaży domów, mieszkań, działek, garaży, lokali użytkowych, obiektów,
   kamienic i innych nieruchmości;
◊ pośrednictwa przy wynajmie domów, mieszkań, lokali użytkowych, garaży, obiektów, kamienic,
   działek i innych nieruchmości;
◊ wyszukiwania żądanych ofert dla klientów;
◊ wykonywania opracowań i ekspertyz, a także doradztwa w zakresie rynku nieruchmości;
◊ pomocy w rozwiązywaniu nieprzewidzianych trudności;
◊ promocji ofert na własnej stronie www, za pośrednictwem prasy lokalnej i wybranych
   portali internetowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchmościami, posiadamy prawo wglądu oraz
pobierania odpowiednich odpisów, wypisów i zaświadczeń zawartych:


◊ księgach wieczystych;
◊ katastrze nieruchmości;
◊ ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
◊ tabelach taksacyjnych;
◊ planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
   przestrzennego gmin, oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania
   terenu;
◊ rejestru członków spóldzielni;
◊ ewidencji ludności.

Zapewniamy pełną obsługę prawną dokonywanych transakcji.

Szanowni Klienci !!


Właścicieli nieruchmości zapraszamy do współpracy z naszym Biurem !!
Oferty nieruchmości ukazują się na naszej stronie https://www.ratur.radom.pl oraz w lokalnej
prasie, w ogólnopolskich portlach internetowych, a ponadto w innych publikatorach.

Zapraszamy do współpracy !!

Liczba wyświetleń: 2733
Interesuje mnie:
Mieszkania - sprzedaż
Domy - sprzedaż
Działki - sprzedaż
Lokale - sprzedaż
Obiekty - sprzedaż
Mieszkania - wynajem
Domy - wynajem
Działki - wynajem
Lokale - wynajem
Obiekty - wynajem